عسل جوان عسل جوان .

عسل جوان

آفات و بيماري هاي ملكه زنبور عسل بخش سوم

آفات و بيماري هاي ملكه زنبور عسل بخش سوم 

پرندگان

پرندگان از زمان هاي دور ، شكارچي و آفت زنبورعسل بوده اند .

ارسطو چرخ ريسك را دشمن زنبورعسل معرفي كرده است و بعد از او نيز دانشمندان ، پرندگان ديگري مانند داركوب ها را به ويژه در هواي سرد ، شكارچي زنبورعسل معرفي نموده اند.

از جمله اين پرندگان مي توان خانواده مروپيده (زنبورخوارها) ، پرنده زنبورخواركوچك ،پرنده

زنبورخوار معمولي و زنبورخوار گلوخرمايي ( گونه آبي ) را نام برد .

آفات و بيماري هاي ملكه زنبور عسل بخش سوم

كنترل

با توجه به ويژگي هاي زيستي اين گونه پرندگان و نقش آنها در اكوسيستم ، از بين بردن آنها

در سطح وسيع براي جلوگيري از خسارت به زنبورداري ها توصيه نمي شود و روش كنترل آنها

در مناطق گوناگون متفاوت است .

در بسياري مناطق با استفاده از شليك گلوله در زمان حمله ، آنها را مي ترسانند و از منطقه دور مي كنند .

گاهي شكار اين پرندگان در سطح محدود نيز مي تواند از شدت خسارت آنها بكاهد .

براي كنترل اين پرندگان استفاده از وسايل مختلف توليد صدا براي دور كردن آنها اززنبورستان يا

نصب تورهايي به صورت دام در زنبورستان رايج است .

در زنبورستان هاي پرورش ملكه در مناطق شمال ايران از تورهاي شكار پرندگان براي به دام

انداختن اين پرندگان استفاده مي شود .

پرنده زنبورخوار

به اين ترتيب كه اين تورها را در زنبورستان نصب مي كنند و زماني كه پرندگان براي شكار زنبورها روي زنبورستان شيرجه مي روند ، داخل اين تور ها به دام مي افتند .

البته زنبور هاي عسل كه به شدت از اين پرندگان عصباني هستند در اين وضعيت به آنها حمله مي كنند و شمار زيادي از زنبورها آنها را نيش مي زنند و خودشان نيز از بين مي روند .

براي جلوگيري از اين حالت بايد سريعا پرندگان به دام افتاده را از تور جدا و از دسترس زنبوران خارج كرد .

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۴۳:۲۶ توسط:ادمين موضوع:

آفات و بيماري هاي ملكه زنبور عسل بخش دوم

آفات و بيماري هاي ملكه زنبور عسل بخش دوم

مورچه ها

مورچه ها رژيم غذايي همه چيز خواري دارند و از دانه گياهان ، حشرات ديگر ، مايعات شيرين

و غيره تغذيه مي كنند و لانه خود را در سطح و زير زمين يا داخل چوب هاي خشك و تنه

درختان مي سازند .اين حشرات از شكارچيان زنبور عسل هستند و در نيمكره شمالي هر چه

به نواحي گرمسير نزديك مي شويم گوناگوني و اهميت خسارت آنها بيشتر مي شود .

گونه هاي متفاوت مورچه ها در مناطق مختلف با وارد شدن به كندوهاي زنبور عسل ، گرده گل

و عسل را همراه خود به لانه هايشان منتقل مي كنند و گاهي با زنبوران كارگر درگير شده و

يكديگر را از بين مي برند .

آفات و بيماري هاي ملكه زنبور عسل بخش دوم

در ايران نيز مورچه هاي ريز قهوه اي رنگ به داخل كندو ها راه يافته و از عسل تغذيه مي كند .

كنترل

با توجه به اينكه كلني هاي ضعيف در مقابل حمله اين مورچه ها آسيب پذير مي باشند قوي

نگهداشتن كلني ها و سازماندهي كلني هاي جفت گيري قوي تر و پر جمعيت تر از خسارت

جدي آنها جلوگيري مي كند .

فروش عسل

محل قرار گرفتن كندو ها نيز نقشي مهم در ميزان خسارت دارد، به طوري كه قرار گرفتن نزديك لانه مورچه ها يا روي لانه مورچه ها باعث دسترسي بيشتر آنها به كندو و خسارت بيشتر و حتي نابودي كندو مي شود .بنابراين دقت در محل استقرار كندو ها مي تواند از شدت خسارت آنها بكاهد .در برخي از مناطق آمريكا باري جلوگيري از خسارت مورچه ها به كندوهاي جفت گيري آنها را با سيم به ستوني آويزان مي كنند كه از دسترس مورچه ها خارج شوند .

قرار دادن كندوها روي پايه هاي مخصوص و قرار گرفتن پايه ها در ظرف هاي آغشته به روغن سوخته يا حتي آب ميتواند باعث جلوگيري از ورود مورچه ها به كندو شود .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۱۷:۰۴ توسط:ادمين موضوع:

آفات و بيماري هاي ملكه زنبور عسل

آفات و بيماري هاي ملكه زنبور عسل

كلني زنبور عسل مورد حمله تعداد زيادي از حشرات ، كنه ها ، پستانداران ، پرندگان ، باكتري

ها ، قارچ ها و پروتوزوئوها قرار مي گيرد و هر يك از آنها به نوعي به كلني آسيب مي رسانند .

آفات و پارازيت ها

حشرات

تعداد زيادي از حشرات به كلني هاي زنبور عسل خسارت مي زنند ، ولي بعضي از آنها به طور

اختصاصي به ملكه زنبور عسل حمله مي كنند و يا در جريان پرورش ملكه خسارت جدي به

كلني ها وارد مي كنند كه در اين بخش فقط درباره اين حشرات بحث مي شود .

فروش عسل

شپش زنبور عسل

اين حشره كه از راسته دوبالان است اشتباها شپش زنبور عسل ناميده مي شود كه به دليل

سازش با شرايط محيطي خاص ، شبيه شپش ها شده است .

گونه هاي متفاوتي از اين آفت از نقاط مختلف دنيا گزارش شده اند .

نظر به اينكه در خيلي مواقع اين آفت روي بدن ملكه ديده مي شود ، از اين رو اهميت خاص دارد و آفت ملكه شناخته شده است . وجود آنها از ميزان تخم ريزي ملكه مي كاهد .

به همين دليل زنبورداران از وجود اين آفت نگران مي شوند . گاهي تعدادي ز اين حشرات روي بدن ملكه ديده مي شوند .

آفات و بيماري هاي ملكه زنبور عسل

از سال 1740 اين حشره را به عنوان آفت زنبور عسل گزارش كرده اند ، ولي در حال حاضر خسارت آن در حدي نيست كه آفت درجه يك كلني هاي زنبور عسل به شمار آيد .

اين حشره از نظر شكل ظاهري شبيه به كنه واروآست . ولي اندازه آن كوچك تر است .

مهم ترين وجه تمايز آنها در تعداد پاهاست كه شپش زنبور عسل داراي شش پا و كنه واروآ داراي هشت پاست .

كنترل

استفاده از دارو هاي دودزا كه عليه كنه واروآ به كار مي روند در ريزش حشره كامل اين آفت و كنترل آن موثر است .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۴۱:۴۷ توسط:ادمين موضوع:

روش هاي تامين گرده و پروتئين بخش دوم

روش هاي تامين گرده و پروتئين بخش دوم

در تغذيه پروتئيني كلني هاي زنبور عسل و كلني هاي پرورش ملكه از دو نوع فرمول مكمل

گرده و جانشين گرده استفاده مي شود .

در فرمول هاي مكمل گرده ، معمولا تركيبي از مواد پروتئيني جايگزين گرده مانند كنجاله سويا،

شيرخشك كم چربي ، گلوتن گندم و مخمرنانوايي، همراه با گرده تهيه مي شود و در اختيار

كلني هاي زنبورعسل قرار مي گيرد .

ولي در فرمول هاي جانشين گرده ، تركيبي از جانشين هاي گرده بدون گرده طبيعي تهيه مي

شود و به اختيار كلني هاي زنبور عسل قرار مي گيرد .

اساس فرمول هاي جانشين گرده كه از گذشته مورد استفاده زنبورداران دنيا بوده فرمول

غذايي هيدك است كه مخلوطي از چهار قسمت آرد سويا ، يك قسمت مخمر ، يك قسمت

شير خشك كم چربي ، دو قسمت عسل و آب كافي است .

روش هاي تامين گرده و پروتئين بخش دوم

در مناطق گوناگون بر اساس مواد پروتئيني موجود، از فرمول هاي متفاوت جانشين و مكمل گرده باري تغذيه كلني هاي زنبور عسل استفاده مي كنند .

پودر كنجاله سويا از بهترين جانشين هاي پروتئيني در فرمول هاي غذايي كلني هاي زنبور عسل است كه در مناطق مختلف دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد .

عسل جوان

در ايران نيز پس از بررسي هايي كه هنوز هم در بعضي از مناطق ادامه دارد ، فرمول هاي جانشين و مكمل گرده متفاوت از جمله فرمول پيشنهادي جواهري و همكاران مورد استفاده زنبورداران است .فرمول ارائه شده ايشان مخلوطي از پودر كنجاله سويا و جانشين هاي پروتئيني ديگر است كه در مناطق گوناگون كشور با استقبال زنبورداران رو به رو شده است .

بر اساس نتايج حاصل از تحقيق مذكور در طول سال ، 1400 گرم جانشين يا مكمل گرده ، در اختيار هر كلني قرار مي گيرد .

در شرايط آب و هوايي كرج در سه نوبت و به ترتيب 550 گرم در پاييز ، 350 گرم در اوايل اسفند و 500 گرم در اواخر اسفند ماه در اختيار كلني هاقرار مي گيرد .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۱۹:۵۸ توسط:ادمين موضوع:

روش هاي تامين گرده و پروتئين بخش اول

روش هاي تامين گرده و پروتئين بخش اول

گرده گل از نياز هاي اساسي كلني هاي زنبور عسل براي تامين پروتئين ، ويتامين ها ، چربي

و مواد معدني مورد نياز بدن زنبور ها و نوزادان داخل كندوست .

زنبورهاي كارگر گرده گل ها را روي پاهاي عقبي خود به كندو منتقل و مقادير اضافه آن را در

سلول هاي شان ها ذخيره مي كنند .

فصل پرورش ملكه در هر منطقه همزمان با فراواني گرده و انتقال آن به داخل كلني هاست .

به عبارت ديگر زمان بچه دهي طبيعي كلني ها در هر منطقه با فراواني گرده و شهد در آن

منطقه همراه است .

فروش عمده عسل

معمولا در ايستگاه هاي بزرگ پرورش ملكه كه در سال تعداد زيادي ملكه پرورش مي دهند لازم است كه براي تامين نياز هاي مربوط به كلني هاي تحت پوشش پرورش ملكه و براي جبران كمبود هاي احتمالي شهد و گرده ، تغذيه كمكي نيز انجام شود .

به اين ترتيب كلني ها براي انجام دادن وظايف اساسي خود آمادگي لازم را كسب مي كنند و زنبورهاي كارگر پرستار براي تغذيه ومراقبت از نوزادان داخل سلول ها آماده مي شوند .

روش هاي تامين گرده و پروتئين بخش اول

افزون بر تغذيه كمكي با شربت شكر در كلني هاي شروع كننده ، خاتمه دهنده و جفت گيري كه براي جبران كردن كمبود شهد منطقه و ايجاد جريان شهد آرام به داخل كندو ، و نيز در مواقعي تحريك ملكه به تخم ريزي انجام مي شود ،لازم است گاهي تغذيه كمكي پروتئيني نيز در كندوها انجام شود .

براي تغذيه كمكي پروتئيني ، گاهي زنبورداران گرده كلني ها را در فصل هاي پر گرده جمع آوري مي كنند و در فصل هاي كمبود گرده ، با مواد غذايي ديگر مخلوط مي كنند و در قالب فرمول هاي غذايي گوناگون در اختيار كلني ها قرار مي دهند كه مقاطع بحراني و كمبود گرده را سپري نمايند .

ادامه دارد ...


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۰۴:۳۱ توسط:ادمين موضوع:

روش هاي انتخاب كلني هاي مادري

روش هاي انتخاب كلني هاي مادري

براي انتخاب كلني هاي برتر در زنبورستان ، لازم است ويژگي هاي اقتصادي و رفتاري مهم هر كلني ، طي سال ارزيابي و جداگانه ثبت گردد .

در پايان فصل بر اساس نتايج حاصل ، كلني هاي برتر زنبورستان را به عنوان كلني هاي مادري

و پدري انتخاب و براي وجود آورد نسل جديد از آنها استفاده مي كنند .

پرورش دهندگان ملكه ، كلني هاي مادري را با ارزيابي كلني هاي خود انتخاب و در جهت بهبود ويژگي هاي توليدي ، برترين آنها را انتخاب مي كنند .

كلني زنبور عسل

در مورد انتخاب كلني هاي پدري يا كلني هاي توليدكننده نرهاي مورد نياز براي زمان جفت گيري نيز بايد با چنين روشي عمل نمايند ، ولي در حال حاضر اين امر ميان زنبورداران كمتر رايج است .

معمولا زنبورداران برترين كلني هاي خود را به عنوان كلني هاي مادري مورد استفاده قرار مي دهند .

روش هاي انتخاب كلني هاي مادري

زنبورداران با ثبت مشخصات كلني هاي زنبورستان از نظر توليد عسل ، رفتار دفاعي ، رفتار بچه دهي ، مقاومت به كنه واروآ يا بيماري لوك و ديگر ويژگي هاي مورد نظر خود ، اطلاعات كاملي از وضعيت كلني ها گردآوري ميث كنند و در پايان فصل با توجه به اهداف خود با بهره گيري از اين اطلاعات كلني هاي برتر را انتخاب مي نمايند .

انتخاب كلني هاي برتر گاهي بر اساس يكي از ويژگي هاي ارزيابي شده صورت مي گيرد .

ولي اغلب تركيبي از اين ويژگي ها در انتخاب كلني ها دخيل است .

زماني كه انتخاب كلني ها بر اساس يك ويژگي باشد كار انتخاب كلني ها خيلي ساده و فقط

بر اساس نتايج حاصل از ارزيابي همان ويژگي در طول سال انجام مي شود .

معمولا برترين كلني ها از نظر ويژگي مذكور به عنوان كلني هاي مادري يا پدري براي توليد

نسل بعد مورد استفاده قرار مي گيرند .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۳۴:۵۵ توسط:ادمين موضوع:

توليد ملكه در شرايط كنترل شده

توليد ملكه در شرايط كنترل شده

براي توليد ملكه در شرايط كنترل شده ، به صورت تجارتي و به تعداد زياد ، افراد بسياري

كوشيده اند ، ولي دوليتل را پدر روش مدرن توليد ملكه در جهان شناخته اند .

او در سال 1888 كتابي در اين مورد به چاپ كه چندين بار نيز تجديد چاپ شد .

نخستين بار دوليتل متوجه شد كه مي توان سلول هاي ملكه دست ساز را به كلني هاي

زنبور عسل معرفي كرد و زنبور هاي كارگر اين سلول ها را مي پذيرند .

عسل جوان

همچنين براي نخستين بار او پيوند لارو هاي جوان را انجام داد و از اين راه ، توليد ملكه به تعداد زياد و در سطح تجاري را در زنبورستان هاي توليد ملكه عملي ساخت .دوليتل متوجه شد كه توليد ملكه در شرايط بچه دادن كلني ها در هر منطقه بسيار رضايت بخش است ، زيرا در اين زمان شهد و گرده فراوان در منطقه وجود دارد ، بنابراين براي موفقيت در پرورش ملكه بايد كلني ها را در مناطقي كه داراي شهد و گرده فراوان است مستقر كرد و با تغذيه كمكي شهد و گرده مي توان شرايط مذكور را در كلني هاي تحت پوشش پرورش ملكه ايجاد نمود .

توليد ملكه در شرايط كنترل شده

با توجه به تجربه ها و يافته هاي دوليتل و پيشرفت هاي بعدي در پرورش ملكه تجارتي و معرفي روش ها و وسايل و ابزارآلات جديد ، پرورش ملكه در شرايط كنترل شده به تدريج توسعه يافت و امروزه پرورش ملكه با استفاده از اين روش ها در بسياري از كشورهاي جهان انجام مي شود . در ايران نيز زنبورداران بسياري پرورش ملكه رادر سطح تجارتي انجام  مي دهند و ايستگاه هاي پرورش ملكه دولتي نيز مي كوشند با توليد ملكه در شرايط كنترل شده و عرضه آن به زنبور داران متقاضي ، ملكه مورد نياز آنها را تامين مي كنند .

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۲۵:۵۷ توسط:ادمين موضوع:

توليد ملكه در زمان بچه دهي

توليد ملكه در زمان بچه دهي

با افزايش جمعيت كلني ، فرومن توليد شدهخ توسط ملكه براي كل جمعيت كافي نخواهد بود

و نياز به بچه دهي و تقسيم كلني در ميان كارگران احساس مي شود  .

البته شرايط ديگري مانند به هم خوردن تعادل جمعيت پير و جوان كلني و نيز شرايط خاصز

طبيعت و مشغول نبودن زنبور هاي كارگر كلني ، در به وجود آمدن حالت بچه دهي در كلني

موثر است .

بچه دهي ملكه

با به وجود آمدن اين حالت در كندو كه در فصل بچه دهي رخ مي دهد زنبور هاي كارگر در حاشيه قاب هاي داخل كندو ، تعداد زيادي سلول ملكه مي سازند و ملكه در آنها تخم ريزي مي كند .

البته گاهي نيز سلول هاي تخم موجود در كندو ساخته مي شود كه تفاوت اساسي اين سلول ها با سلول هاي حالت اضطراري است كه در واقع در بازيد زنبورداران سلول هاي ملكه با تخم ديده مي شوند.

توليد ملكه در زمان بچه دهي

گاهي تعداد اين سلول ها به ده تا پانزده شاخون مي رسد .

با توجه به زمان مناسب  از نظر وفور شهد و گرده و نيز فرصت كافي زنبور هاي كارگر و تغذيه مناسب لارو سلول ها ، معمولا ملكه هاي توليد شده در اين حالت از كيفيت بسيار خوبي برخوردارهستند .

كارگران كلني با ساختن تعداد زيادي سلول ملكه ، ضمن ايجاد اطمينان براي به وجود آمدن ملكه جديد در كندو ، طوري برنامه ريزي مي كنند كه قوي ترين ملكه از ميان ملكه هاي موجود  براي كلني انتخاب و كلني از شرايط مطلوبي برخوردار شود .

گاهي زنبورداران شاخون هاي توليد شده در اين روش را از كلني مبدا جدا مي كنند و آنها را در

كلني هاي بدون ملكه قرار مي دهندتا ملكه جديد در آن كلني ها به وجود آيد با رعايت شرايط

معرفي شاخون ، اين روش مي تواند با موفقيت همراه باشد و براي اين كلني ها ملكه مورد

نياز را تامين نمايد .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۵۴:۱۲ توسط:ادمين موضوع:

توليد و پرورش ملكه زنبور عسل

توليد و پرورش ملكه زنبور عسل

اعمال مديريت صحيح در استفاده از پتانسيل هاي محيط از مهمترين عوامل موفقيت زنبورداران

است ، زيرا زنبورهاي عسل وابستگي شديد به محيط دارند .

اگر زنبورداران بتوانند از مناطق گوناگون به موقع و در زمان مناسب استفاده نمايند ، مي توانند

محيط مناسب را براي كلني ها تامين كنند و درصد موفقيت خود را افزايش دهند .

با وجود دقت فراوان در تامين شرايط محيطي مناسب ، تشخيص مشكلات و كمبود هاي

زنبورستان و رفع به موقع آنها در كلني هاي زنبورعسل ، مي تواند از ايجاد شرايط نامطلوب جلوگيري كرده و در واقع در شرايط خاص به طور مصنوعي ، كلني ها را به شرايط مناسب برساند .

توليد و پرورش ملكه زنبور عسل

در مديريت كلني هاي تحت پوشش پرورش ملكه معمولا كلني هاي پدري ، مادري ، پرستار ،

شروع كننده و خاتمه دهنده با تغذيه تحريكي و رساندن شهد كافي به طور مصنوعي ، در شرايط مطلوب قرار مي گيرند تا بتوانند به وظايف خود عمل نمايند .

تغذيه تحريكي با مكمل هاي پروتئيني در شروع عمليات پرورش ملكه و نيز انتقال قاب هاي

گرده به داخل كلني هاي شروع كننده و جفت گيري مي تواند در تامين گرده لازم و توليد ژله رويال كافي و ايجاد شرايط مطلوب كمك نمايد.

عسل درماني

بنابراين در عمليات پرورش ملكه ، در كنار مديريت صحيح در انتخاب محل هاي مناسب و پرگل و گياه مورد نياز زنبور عسل ، مديريت كلني هاي تحت پوشش از نظر جمعيت كلني ، وضعيت غذا و شرايط داخل كندو اجتناب ناپذير است كه در بخش هاي بعد مفصل تر توضيح داده خواهد شد .

در اين برنامه ريزي بايد عمليات مربوط به مديريت و آماده سازي كلني هاي پدري به گونه اي

صورت گيرد كه براي هر ملكه زنبورهاي نر كافي براي جفت گيري وجود داشته باشد .

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۵۰:۰۵ توسط:ادمين موضوع:

جمعيت زنبور هاي نر

جمعيت زنبور هاي نر

در مديريت كلني هاي زنبور عسل در يك زنبورستان كه با هدف توليد ملكه فعاليت دارد بايد

برنامه ريزي براساس بيولوژي و رفتارشناسي زنبور عسل انجام شود ؛

به طوري كه در مدت پرورش ملكه و دوره هاي زماني گوناگون اين فصل ، شرايط براي توليد

ملكه هاي مطلوب فراهم گردد .

از جمله مسائلي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه پس از توليد ملكه هاي باكره و طي

دوران بلوغ آنها در زمان طراحي شده براي جفت گيري ، زنبور هاي نر بالغ قوي به تعداد كافي

در زنبورستان و محل جفت گيري ملكه ها وجود داشته باشند .

جمعيت زنبور هاي نر

باري افزايش توانمندي كلني هاي زنبورعسل دقت لازم در انتخاب كلني هاي پدري كه

توليدكننده زنبورهاي نر براي جفت گيري با ملكه هستند از اهميت ويژه برخوردار است ؛

به طوري كه معمولا بهترين كلني هاي زنبور عسل ارزيابي شده در طول فصل زنبورداري را به عنوان كلني پدري براي توليد زنبورهاي نر انتخاب مي كنند و

كلني هاي برتر بعدي نيز به عنوان كلني هاي مادري براي تامين لاروهاي ملكه  انتخاب مي شوند.

جمعيت زنبورعسل نر

براي تامين زنبورهاي نر بالغ در زمان جفت گيري ملكه ها ، با توجه به اينكه طول دوران لاروي ، شفيرگي و بلوغ زنبورهاي نر طولاني تر از زنبورهاي ملكه است ، در نتيجه اقدامات لازم براي تامين زنبورهاي نر زودتر آغاز مي شود .

در واقع برنامه ريزي پرورش دهندگان ملكه بايد طوري باشد كه يك ماه و نيم از آماده شدن زنبور هاي ملكه باكره در منطقه ، اقدامات لازم براي پرورش زنبورهاي نر شروع شود .

افزون بر اين بايد شرايط مطلوب از نظر شهد و گرده فراهم باشد و حتي با تغذيه كمكي ، كلني هاي پدري را درشرايط كاملا مطلوب قرار دهيم تا ملكه ها در پوكه هاي نر قرار داده شده تخم ريزي كنند و در طول اين دوره نيز تا زمان جفت گيري مراقبت هاي لازم از كلني هاي پدري صورت گيرد تا در زمان لازم زنبورهاي نر بالغ ، شاداب ، سالم و قوي به اندازه كافي جفت گيري وجود داشته باشد  و جفت گيري ملكه هاي باكره به موقع انجام شود .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۲۴:۴۴ توسط:ادمين موضوع: