عسل ترنجبين، عسل كميابي در نواحي خشك و كويري كشور است كه در تابستان توسط توليدكنندگان برداشت مي شود

در واقع از شهد گياه خارشتر به دست مي آيد.  درصد ساكارز آن بسيار پايين است (1/0 ٪)

كه به همين دليل براي افرادي كه از ناراحتي هاي قندي زجر مي برند قابل استفاده مي باشد. خواص اين عسل:

✅ انرژي زا
 
✅ مفيد براي اختلالات كليه
 
✅ مفيد براي مشكلات كيسه صفرا
 
✅موثر در رفع درد معده و درد روده
 
✅ برطرف كننده ناراحتي قلبي و غروق