عسل جوان عسل جوان .

عسل جوان

خواص فيزيكي عسل بخش دوم

خواص فيزيكي عسل بخش دوم

شاخص شكست نور

ساده ترين روش اندازه گيري رطوبت استفاده از دستگاه اندازه گيري دستي شكست نور است

كه ضمن اصلاح دما بسيار دقيق بوده و خطاي استاندارد آن 4% است نوع نيمكتي اين دستگاه دقت زيادي دارد.

شاخص شكست نور در عسل و محلول سوكروز ( با همان غلظت ) از لحاظ سيستماتيك فرق مي كند.

بنابراين دستگاهي كه داراي مقياس ساكروز است نمي تواند رقم دقيقي براي عسل نشان دهد، زيرا هر قند داراي چرخش مشخصي بوده كه به دقت قابل اندازه گيري است .

پلاريزاسيون

عسل مانند تمام مواد طبيعي خاصيت پلاريزاسيون داشته و نور پلاريزه را به سمت چپ مي چرخاند.

اين خاصيت بدليل وجود قند ها بوده و هر يك از قند ها چرخش ويژه اي دارند كه به دقت قابل اندازه گيري است

و سال هاست  از اين روش براي اندازه گيري قند ها از روش تجزيه عسل استفاده مي شد

ولي با توجه به اينكه عسل ماده پيچيده اي است اطلاعات دقيقي در مورد ميزان هر يك از قند ها نبود

مدتها پيش محققين مطلع بودند كه عسل طبيعي داراي چرخش نوري به چپ است .

خواص فيزيكي عسل بخش دوم

تراكم و گرانش ويژه

تراكم يك ماده در واقع وزن ماده در هر واحد حجم است. در اينجا به همين توضيح كوتاه بسنده مي كنيم .

جاذب الرطوبگي

يعني توانايي يك ماده براي جذب رطوبت هوا ، كه به صورت رطوبت نسبي هوا نشان داده مي شود

و زماني با ماده توازن دارد كه رطوبت جذب نكرده و نيز از دست ندهد .

اين ويژگي حائز اهميت بوده زيرا افزايش رطوبت عسل مي تواند آن را فاسد كند.

عسل جوان

خواص گرمايي

با توجه به حساسيت عسل در برابر آسيب حرارتي هنگام طراحي دستگاه هاي فرآوري بايد به وسايل گرمايي توجه ويژه اي شود . شكرك زدن

محلول بيش از حد اشباع نسبت به محلول هاي عادي مواد حل نشده بيشتري دارد .

اين محلول كم وبيش بي ثبات بوده و گاهي با بلوري شدن مواد اضافي در شرايط عادي و با ثبات نيزاشباع مي شود .

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۴۲:۴۴ توسط:ادمين موضوع:

خواص فيزيكي عسل بخش اول

خواص فيزيكي عسل بخش اول

قند ها به طور متوسط 98 % مواد جامد عسل را تشكيل مي دهند ،

بنابراين خواص فيزيكي عسل بستگي به نوع و ميزان آنها دارد .

تركيبات شيميايي عسل نشان مي دهند كه خواص فيزيكي آن ثابت نبوده و در يك دامنه متغير است . عسل مصنوعي در واقع شربتي است كه لوولوز بيشتري نسبت به دكستروز داشته و با تغيير نوع شربت با همان ميزان قند فرق مي كند .ميزان آب عسل معمولا بسياري از خواص عسل را تحت تاثير قرار داده و محققين زيادي كوشيده اند تا آن را اندازه گيري كنند . يكي از آزمايش ها اصلي بررسي روش هاي فيزيكي و شيميايي اندازه گيري رطوبت عسل است براي تعيين رطوبت عسل از خواص فيزيكي چسبندگي ، تراكم ، گرانش و شاخص نور استفاده مي شود .

خواص فيزيكي عسل بخش اول

خواص فيزيكي عسل

چسبندگي

چسبندگي يعني مقاومت هر ماده در برابر جاري شدن كه زنبورداران آن را اندام يا بدنه نيز مي نامند. چسبندگي مانند ساير خواص فيزيكي بستگي به تركيبات و به ويژه رطوبت دارد.كاتاواي بيان نمود كه با اندازه گيري چسبندگي مي توان ميزان رطوبت عسل را تعيين كرد . بسياري از زنبورداران ازويژگي چسبندگي براي اندازه گيري ميزان رطوبت استفاده مي كنند . اين عمل با مشاهده سرعت بالا رفتن يك حباب بزرگ هوا در ظرف عسل انجام مي شود ،كه ممكن است بسيار گمراه كننده باشد زيرا ميزان چسبندگي به دماي محيط و ميزان پروتئين عسل وابسته است . چسبندگي اهميت زيادي براي زنبورداران و توليدكنندگان عسل دارد زيرا چسبندگي زياد باعث مي شود تا عسل به خوبي از ظرف خارج نشده و استخراج آن از شان نيز مشكل شود ، همچنين ميزان صاف شدن و از بين رفتن حبابهاي هوا در اين عسل كاهش مي يابد.حجم عسل در اثر حرارت كم مي شود .اندكي حرارت دادن به عسل باعث مي شود كه عمليات استخراج ، عبور از لوله ها و خالي شدن ظروف سريع تر گردد .در مجموع براي حفظ كيفيت عسل بايد از دماهاي پايين و لوله هايي با قطر بيشتر استفاده شود.

ادامه ي مطلب در پست بعدي ...

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۷:۵۵:۰۲ توسط:ادمين موضوع:

خواص ويژه عسل بخش دوم

خواص ويژه عسل بخش دوم

رنگ

اطلاعات نسبتا كمي در مورد تركيبات مسئول رنگ عسل وجود دارد .

رنگ عسل نيز مانند ساير ويژگي هاي آن بسيار متغير است .

عسل طبيعي تقريبا بي رنگ بوده يا بين زرد نخودي تا قهوه اي تيره متغير است .

فيلينبيوج و ريزيكي دريافتند كه رنگ عسل كم رنگ كمتر در آب و بيشتر در چربي حل مي شود ،

عكس اين مسئله در مورد عسل تيره رنگ صادق است .

رنگ هاي حلال در چربي طبيعتا از نوع كاروتينوئيدها هستند .

براون پلي فنول هايي را در 25 مورد از 92 نمونه عسل كشف كرد و مشاهده نمود كه در معرض هوا به مواد تيره رنگ اكسيد مي شوند .

اكيگو و همكاران معتقدند كه رنگ عسل از ملانوئيدين حاصل از واكنش آمينو-كرپنيل و رنگدانه فلاونوئيدي كه شهد يا عسل ازگرده استخراج مي كند تشكيل مي شود

كه محصول واكنش قند با اسيدهاي آمينه است .

تاثير محيط اسيدي بر قند ها و نيز واكنش مواد فنولي با آهن به طور طبيعي يا از طريق ظرف يا وسايل فرآوري در رنگ عسل دخالت دارند .

عسل پس از حرارت ديدن يا ذخيره شدن تيره رنگ مي شود .

به طور كلي رنگ و طعم به يكديگر وابسته اند به طوري كه عسل هاي روشن طعم ملايم و عسل هاي تيره طعم تند دارند .

خواص ويژه عسل بخش دوم

رنگ معمولا يك عامل كيفي در رده بندي رسمي نبوده ولي بعضي كشور ها از آن در سيستم رده بندي رسمي استفاده مي كنند .

 

عسلهيدروكسي متيل فورفورال

اين تركيب حاصل تجزيه قند هاي ساده به ويژه فروكتوز در شرايط اسيدي است ،

كه طي عمل آوري شهد در كندو در صورتي كه ميزان فروكتوز و اسيد كافي باشد آغاز مي شود .

مواد مسموم كننده

هنگامي كه تركيبات مسموم كننده طبيعي گياهان را مورد بررسي قرار مي دهيم ، مشاهده مي كنيم كه انتقال آنها از شهد به عسل به سادگي انجام پذير است ولي چون زنبورداران از زمان شكفتن گل هايي با شهد مسموم ،آگاهند و سعي مي كنند عسل آنها را وارد بازار نكنند.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۳۶:۲۵ توسط:ادمين موضوع:

خواص ويژه عسل بخش اول

 

خواص ويژه عسل بخش اول

رايحه و طعم

زنبورداران و مصرف كنندگان عسل رايحه و طعم آن را مهمترين ويژگي عسل مي دانند ولي اطلاع چنداني در اين خصوص ندارند.

معمولا تاثير روش زنبورداري و عمليات فرآوري بر طعم عسل ناديده گرفته مي شود .

يادآوري عطر و طعم لذت بخش عسل تازه خوشايند است ، ولي اغلب طعم عسل تجاري چندان براي ما لذت بخش نيست.

طعم عسل معمولا بستگي به منبع شهد دارد احتمالا به همان اندازه كه منبع شهد گياهان متفاوت است ، عطر و طعم عسل ها نيز متفاوت است .

 

خواص درماني

بعضي عسل ها فقط اهميت محلي دارند ،

معمولا عسلي كه در يك منطقه مطلوب است فقط در آن منطقه به ساير عسل ها ترجيح داده مي شود

زيرا از سنين كودكي با عطر و طعم آن آشنا هستند .

برخي عسل ها از نظر انسان قابل مصرف نبوده ولي براي تغذيه زنبور ها قابل استفاده است ،

بعضي زنبورداران بسيار ماهر اين عسل ها را وارد ساير فرآورده ها مي كنند .

طعم مطلوب عسل معمولا در اثر حرارت و شرايط ذخيره سازي نادرست آسيب مي بيند .

حرارت زياد علاوه بر كاهش رايحه فرار عسل طعم اصلي آن را از بين برده و طعم ناخوشايند قند ،اسيد ها و مواد پروتئيني را به آن مي دهد .

خواص ويژه عسل بخش اول

البته براي جلوگيري از شكرك زدن و فاسد شدن عسل بدون اين كه به طعم آن آسيبي برسد

مي توان عسل را حرارت داد به شرطي كه به ميزان حرارت و مدت زماني كه عسل در معرض حرارت قرار مي گيرد توجه بسيار شود .

براي حفظ كيفيت عسل بلافاصله پس از حرارت دادن بايد حرارت قطع گردد .

مدت ذخيره سازي عسل نيز مي تواند طعم آن را بسيار كاهش دهد .

عسل نيز مانند ساير محصولات طبيعي حاوي مواد ارگانيك فرار است .

معمولا يك طعم اصلي در تمام عسل ها مشترك است

زيرا تقريبا گل ها همان ويژگي هاي طعم عسل را داشته و ويژگي هاي متداول طعم اصلي عسل از اجزاء فرار شهد گل ها گرفته مي شود .

ادامه مطلب در پست بعدي...

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۰۳:۰۸ توسط:ادمين موضوع:

تركيبات عسل بخش سوم

تركيبات عسل بخش سوم

پروتئين ها

علاوه بر  پروتئين هاي آنزيمي مقدار اندكي پروتئين در عسل وجود دارد ، كه مانند  ساير تركيبات در انواع عسل متفاوت است .

وجود ماده پروتئيني قابل رسوب ، اساس آزمايش ها اوليه براي تشخيص عسل طبيعي از تقلبي بوده است .

پايني و همكاران حدود نيمي از ماده كلوئيدي عسل را پروتئين دانستند .

هليوي دو نوع پروتئين با وزن مولكولي 73/000 و 146/000را در عسل گزارش كرد ، سپس وايت و كاشنير 4تا 7 جزء مختلف ماده پروتئيني را يافتند كه 4 مورد آن از زنبور بود .بريگز و ديماير 5 پروتئين را در عسل گزارش كردند .

پيچيدگي پروتئين هاي بعد ها با روش هاي جديدي تفكيك شد و مشخص گرديد .

تركيبات عسل بخش سوم

اسيدهاي آمينه

بخش عمده نيتروژن غير پروتئيني در اسيد هاي آمينه وجود دارد .

اين مواد با روش هاي حساس ويژه اي بررسي شده اند .

وايت نتايج تحقيقات پنج محقق را در مورد 18 اسيد آمينه خلاصه كرده است .

پيترو اطلاعات سه طرح مطالعاتي ديگر را جمع آوري كرده است . داويز از نسبت هاي تعدادي اسيد هاي آمينه براي شناسايي منطقه توليد عسل استفاده كرده است ، در اين تحقيق 98 نمونه عسل از 11 كشور مورد بررسي قرار گرفته است .

تركيبات عسل

ويتامين ها

عسل داراي حداقل 6 نوع ويتامين است كه مقدار آنها كم و متفاوت است .يك ماده جالب توجه عسل اسيد اسكوربيك است كه وايت آن را مورد مطالعه قرار داده است .گريبيل با يك روش شيميايي و با ارزيابي زيستي عسل نشان داد كه تقريبا 100 تا 300 ميلي گرم اسيد اسكوربيك در هر 100 گرم عسل وجود دارد .رحمانيان و همكارانش گزارش كردند كه عسل دماوند ايران در هر 100 گرم حاوي 18 تا 240 ميلي گرم اسيد اسكوربيك است و مصرف عسل را به عنوان منبع ويتامين سي و جبران كمبود آن توصيه كردند .

پايان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۳۵:۳۴ توسط:ادمين موضوع:

تركيبات عسل بخش دوم

 

تركيبات عسل بخش دوم

اسيد ها

اسيد هاي عسل به دليل شيريني زياد آن به خوبي در دهان احساس نمي شوند .

با اين حال اسيد ها نقش مهمي در طعم عسل دارند.

در گذشته تصور مي شد كه ميزان اسيد سيتريك بيشتر از ساير اسيدها بوده و مقادير اسيد فرميك ، اسيد استيك ،

اسيد بوتيريك ، اسيد ماليك و اسيد ساكينيك كم است ولي استينسو نشان داد

كه بيشترين اسيد عسل اسيد گلوكنيك بوده كه از دكستروز به دست مي آيد ،

همچنين اسيدلاكتيك و اسيدت پيروگلوتاميك نيز در عسل يافت .

سال ها پيش عقيده بر اين بود كه اسيد اصلي عسل اسيد فورميك است به طوري كه اسيديته عسل سالها به صورت درصد اسيدفورميك گزارش مي شد.

امروزه در قوانين خاص مواد غذايي اين اسيديته به صورت ميلي اكي والان در كيلوگرم عسل نشان داده مي شود .

اسيد گلوكنيك هر نوع عسل عمدتا حاصل فعاليت گلوكز اكسيد از آن بوده كه زنبور در حين فرآوري ، به عسل مي افزايد .

تغييرات اين اسيد احتمالا چگونگي تبديل كامل شهد به عسل در شرايط مختلف محيطي ،

داخل كندو و ميزان مقاومت و تراكم قند شهد را نشان مي دهد .

تركيبات عسل

مواد معدني

مواد معدني عسل به طور متوسط 17 % وزن آن را تشكيل داده و بين 0/02 تا 1 % بسيار متفاوت است.عسل تيره نسبت به روشن مواد معدني بيشتري دارد .

محققان با آزمايشات خود نشان داده اند كه افزودن عسل به چاي رنگ آن را تيره مي كند زيرا عسل مقدار زيادي آهن دارد .

ميزان سديم عسل به مراتب كمتر از پتاسيم است .

تركيبات عسل بخش دوم

آنزيم ها

آنزيم ها مواد پيچيده اي از پروتئين ها بوده و در سلول ها زنده به وجود مي آيند .

آنها در فعل و انفعالات حياتي موجودات نقش مهمي را بر عهده دارند وجود آنزيم ها باعث مي شود كه حتي در لوله آزمايش واكنش ها به راحتي انجام شوند اين در حالي است كه بشر هنوز نتوانسته هنگام نبودن آنزيم ها اين واكنش ها را ايجاد كند.

ادامه ي مطلب در پست بعدي....

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۴۳:۰۲ توسط:ادمين موضوع:

تركيبات عسل بخش اول

تركيبات عسل بخش اول

تركيبات عسل ها به نوع گل هايي كه از آنها شهد جمع آوري مي شود

بستگي دارد و تركيبات متوسط يك عسل براي همه عسل ها قابل استفاده نيست.

تنوع تركيبات عسل هاي مختلف يكي از جالب ترين ويژگي آنها است .

هر نوع عسل طعم و رنگ خاصي داشته و از انواع ديگر قابل تشخيص است .

همچنين هر عسل داراي ويژگي هاي ثابت ديگري مانند مقادير نسبي انواع قند ها ، اسيد ها ، تركيبات نيتروژن و مواد معدني است .

تركيبات عسل بخش اول

رطوبت

مقدار رطوبت عسل شان مقدار آبي است كه پس از فرآوري شهد توسط زنبور ها در عسل باقي مي ماند ،

كه به عواملي مانند شرايط آب و هوايي ، رطوبت اوليه شهد ، ميزان تراوش ، قدرت كندو و برداشت عسل قبل از فرآوري و شرايط ذخيره عسل بستگي دارد .

مقداررطوبت يكي از مهمترين ويژگي هاي عسل بوده كه بر حفظ كيفيت ،

شكرك زدن و حجم كل عسل تاثير زيادي دارد .

بعضي زنبور داران براي تعيين رطوبت عسل به حدس و تخمين روي مي آورند .

رطوبت عسل به وسيله رفركتومترقابل اندازه گيري است .

تركيبات عسل

قند ها

به طور كلي قند هايي كه در ارتباط با زنبور عسل هستند به صورت زير طبقه بندي مي شوند :

مونوساكاريدها ، دي ساكاريد ها ، تري ساكاريد ها

بيش از 95 % بخش جامد عسل را كربوهيدرات ها تشكيل مي دهند كه عمدتا قند هاي ساده يا مونوساكاريد ها مي باشند .

قندها براساس اندازه و پيچيدگي مولكولي طبقه بندي مي شوند ، مونوساكاريد ها شكل ساختماني بسيار پيچيده اي دارند.

قندهاي بسيار پيچيده تري مانند اوليگوساكاريد ها داراي سه يا تعداد بيشتري قند ساده بوده كه اكثر آنها در عسل هستند .

يكي از ويژگي هاي مهم عسل كه تاثير زيادي بر خواص فيزيكي آن دارد فراواني لوولوز نسبت به دكستروز بوده كه نسبت آنها بستگي به خصوصيات منبع عسل دارد .

ادامه ي مطلب در پست بعدي...

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۳۱:۰۸ توسط:ادمين موضوع:

انواع عسل

انواع عسل

آيا عسل فقط محلول قندي تغليظ شده فوق اشباع است ؟

در جواب سوال فوق بايد گفت خير .

زيرا عسل علاوه بر گلوكز و فروكتوز داراي قند ها ، آمينواسيد ها ، ويتامين ها و نيز ساير مشتقات گياهي است.

از عسل هايي با منشاء گياهي مختلف بيش از 100 نوع تركيبات  معطر جدا شده است ،

كه تعداد و نوع تركيب آنها ،عسل هايي با طعم هاي مختلف و منحصر به فردي را به وجود مي آورد

و اين تنوع نامحدود باعث مي شود كه عسل جاذبه بسيار زيادي داشته باشد.

خصوصيات عسل بايد در مراحل مختلف توليد ،

حمل و نگهداري حفظ گردد.بنابراين با توجه به تركيبات پيچيده ي عسل نمي توان آن را با قند هاي معمولي مقايسه نمود .

عسل ها بر  اساس منبع گياهي آن ،فصل توليد ، وضعيت فيزيكي ،

روش هاي استخراج و بسته بندي طبقه بندي مي شوند كه به شرح آنها مي پردازيم .

1 – منبع گياهي عسل : اين طبقه بندي براساس نوع گلي است كه شهد و عسل از آن به دست مي آيد.

منشاء عسل مي تواند يك گياه يا چند گياه باشد كه به پوشش گياهي هر منطقه وابسته است.

انواع عسل

 

2 – فصل : عسل ممكن است مخلوطي از شهد چند گل بوده كه مقدار هيچكدام از ديگري بيشتر نباشد

فصل گل دهي گياهان مناطق مختلف فرق داشته و با توجه به زبان محلي هر منطقه نام خاصي براي عسل هاي هر فصلي انتخاب مي كنند

مانند عسل هاي بهاره ، پاييزه يا تابستانه و عسل كوهي يا بياباني .

انواع عسل

3– وضعيت فيزيكي : عسل ممكن است به صورت كاملا مايع (عسل استخراج شده )، نيمه جامد ( شكرك زده )و يا شان عرضه گردد.

4 – روش هاي استخراج : عسل ممكن است به روش استراكتور (سانتريفوژ)،تحت فشار قرار دادن شان(عسل فشرده)،

عبور از صافي و يا قرار دادن شان به طور ثابت براي صاف شدن ، استخراج شود.

5 – نوع بسته بندي : بسته بندي عسل مايع در ظروف شيشه اي ،

شان عسل در قطعات مختلف بريده شده و در ظروف جداگانه يا همراه عسل مايع بسته بندي شود .

قاب كوچك چوبي يا پلاستيكي كه شان در آن قرار گرفته و داراي شاني به شكل مربع يا دايره است .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۲۵:۱۵ توسط:ادمين موضوع:

تبديل شهد به عسل

تبديل شهد به عسل

منشاء شهد و عسلك شيره نباتي گياهان بوده كه داراي انواع قندها  و ساير تركيبات شيميايي مي باشد .

مقادير زير نسبت هاي قند و آب را در شيره نباتي ،شهد و عسل نشان مي دهد.

ميزان قند شيره نباتي 5 تا 20 درصد ،شهد 10 تا 58 درصد و عسل بيشتر از 80 درصد است.

زنبوران هنگام پرواز بار هاي شهد و گرده را تغليظ نكرده و فقط مقداري آب به وسيله ترشح غدد (بزاق ) به آن ها مي افزايند

و بعد از ذخيره در كندو در اطراف وبالاي محل پرورش نوزادان در درجه حرارت حدود 35 درجه سانتي گراد توسط زنبور هاي پرستاري كه همواره در كندو به سر مي برند عسل توليد مي شود .

تبديل شهد به عسل

به طور خلاصه مراحل تبديل شهد يا عسلك به عسل عباتند از تبخير فعال و غير فعال آب ،

افزودن بزاق زنبور عسل شامل اينورتاز ، دياستاز ، گلوكز اكسيداز ، پرولين و استيل كولين كه داراي شرح مفصلي است.

زنبور ها به شهد ، آنزيمي به نام اينورتاز ، ساكاراز مي افزايند كه باعث تغييرات شيميايي مهمي شده و در نتيجه قند بيشتري نسبت به شهد بدون آنزيم توليد مي كنند.

عسل

چرا زنبور قند ها را تغيير شكل مي دهد ؟

كرين در سال 1980 علت تغيير شكل قند ها را چنين بيان كرده است.

در دماي كندو قابليت حل شدن گلوكز در محلول فروكتوز افزايش مي يابد ،

در اين شرايط يك گرم آب مي تواند علاوه بر فروكتوز ، 1/25 گرم گلوكز را نيز در خود نگه دارد

ولي در دماهاي بالاتر و يا پايين تر قابليت حل شدن گلوكز زياد نيست .

قند ساكارز نيز قابليت حل بالا ندارد .

زنبورها در دماي كندو با تبديل ساكارز به گلوكز و فروكتوز قادرند محلولي از قند ها با غلظت بالا،كاملا اشباع با 18درصد آب توليد كنند

ولي در خارج از كندو اين توانايي را ندارند اين عمل براي زنبوران دو خاصيت دارد :

1-ذخيره  عسل آنها به وسيله تخمير فاسد نمي شود.

2-غذاي آن ها به صورت عسل كم حجم تر و پرانرژي تر ذخيره مي شود .

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۳۱:۳۳ توسط:ادمين موضوع:

شهد گل و زنبور عسل

شهد گل و زنبور عسل

مناطق كوهستاني با آب و هواي معتدل و پوشش گياهي فراوان شهد خوبي داشته

و براي پرورش زنبور عسل مناسب است

ولي مناطق دشت پوشش گياهي كافي نداشته

و داراي بادهاي گرم و خشك تابستاني است كه براي پرورش زنبور عسل چندان مناسب نيست.

اغلب گياهان زينتي فاقد شهد كافي بوده و اكثر گياهان زراعي نيز براي زنبورهاي عسل مناسب نيستند .

دربعضي مزارع مانند يونجه و اسپرس كه برداشت كمي بعد از گل دهي انجام مي شود زنبوران به طور ناگهاني دچار كم غذايي مي گردند .

شهد گل

كشت وسيع و در يك تاريخ موجب مي شود تا زنبورها در مدت كوتاهي با شهد فراواني روبرو شوند

و نتوانند حداكثر بهره برداري را نموده  و گرده افشاني مطلوبي انجام دهند و بلافاصله پس از پايان گل دهي دچار كم غذايي مي شوند .

كشت هاي متناوب با فواصل مشخص و دقت در برداشت نباتاتي مانند يونجه و اسپرس مي تواند مدت بهره برداري زنبورعسل را از آنها طولاني تر نمايد .

شهد گل و زنبور عسل

شناخت پوشش گياهي و فصول توليد شهد و گرده گياهان اهميت زيادي داشته و به زنبورداران كمك مي كند

تا با جابجايي به موقع كندوها حداكثر استفاده از منابع گياهي بنمايند

به طور مثال زنبورداران دماوند به دليل عدم وجود شهد و گرده تا اواسط فروردين ، در اواخر زمستان به كرج كوچ مي كنند،

تا در اوايل اسفند اولين گرده مورد نياز زنبوران از درختان زبان گنجشك ،

نارون و بيدمشك تامين شده و سپس درختان ميوه و درختان اقاقيا ،گرده و شهد قابل توجهي توليد مي كنند .

در اوايل خرداد با گرم شدن هوا گل ها تمام شده و زنبورهاي اطراف كرج ضعيف مي شوند،

در اين هنگام زنبورداران براي استفاده از درختان گل دار و گياهان وحشي به نواحي جاجرود و دماوند كوچ مي كنند

و اوايل تير كه گياهان وحشي كوهستان هاي دامنه جنوبي البرز گل دارد

به اين نواحي رفته و عسل اصلي خود را از شهد گل هاي فراوان و معطر تهيه مي كنند

به طوري كه در سال هايي با شرايط جوي مناسب از هر كندو تا 100 كيلو عسل به دست مي آورند.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۵۰:۱۲ توسط:ادمين موضوع: